Enterprise Data Models for Retail
Back to the Data Model

Business Data Model

ERwin Logical Enterprise Data Model for Retail
Corresponding ERwin Logical Data Model

ERwin Logical Enterprise Data Model for Retail
Vertabelo Physical Data Model

Vertabelo Physical Enterprise Data Model for Retail


© Database Answers Ltd. 2015